P O V Í D Á N Í  O 

N U M E R O L O G I I

..... neboli mystice čísel- jak jí učím 10 let
******************************************************

NUMEROLOGIE * - úvod
====================Vycházela jsem ze samostatného výzkumu, let...a po individuálních zkušenostech z 24 leté dosažené praxe., který v základech původně spočíval ve studiu stupňů a jejich zápisů v postavení planet, významu propojení energií a archetypů - v návaznosti na astro-symboliku ( vlastností- poté) lidí... zkoumaných tady dlouhodobě a - detailně.
Postupně jak přicházely na trh taky knihy o zkušenostech jiných autorů ( Goodmanová- asi nejlidovější, Steinová- z které vychází např. Bako, němečtí a francouzští autoři...kteří působili zejména v století 19-viz dostupná beletrie u nás a hl. překlady... výjimečné postavení má tady u mně náš Bardon, dále Kabala a mystici- jak starověcí myslitelé a alchymisté, tak i poznámky z Talmudu, Knihy knih...atd...¨)...
chci prostě uvést- že mé pojetí numerologie je naprosto individuální,( jedinečné) a tudíž nemusí být poplatno ortodoxně zažitým zvykům propočtů či vnímání zejména žáků Baka vycházejícího striktně ze Steinové, či ortodoxním odchovancům Steinové ( rovněž přívržencům gerantologie, čí Šárky Sehnalové -či jiných numerologických škol...)

 
*
Pěkné čtení všem * * *

Z Á K L A D Y
===========
Životní číslo 1 až 9, docílené součtem z celého data narození.

Rovněž jednoduché číslo dne 1 až 9.

Ostatní čísla vyjadřující pak součet 1 až 9 z dvoj kombinací dne( 11,23,31 atd...)a ty budou v krátkosti uvedena zvlášť. Bude tu pak odkaz - na součet čísla dne do jednoduchého tvaru, aby si rovněž přečetli zájemci význam čísla takto docíleného.
Důležité je pak rozlišení třech kmenů číselné řady dne, a to dvouciferní čísla začínající jedničkou...10 až 19,
Pak dvojkou...20 až 29
A posléze trojkou – tady 30 a 31
*
Specifikum vybarvení mystiky čísel s nulou, což je 10, 20 a 30 – je uvedeno pak jako doplnění zvlášť u čísel které reprezentuje nula.

*Z Á K L A D NÍ   KOSTRA mřížky...a jednoduchých čísel z data narození,

což je životní číslo a číslo dne.
--------------------------------------------------------------------


ČÍSLA jednoduchá - OBECNÉ

Charakteristika
============1.


Lidé pod záštitou jedničky jsou lidé silného jangového náboje a přirozené polarity Marse a Lva. Nejvíce ryze se projevují tady všichni ohnivci a přestavitele země ze Zvěrokruhu. O něco míň střemhlav se vrhají do první linie vodní a vzdušní zrozenci. Není divu, že si díky své přímočarosti neberou servítky před pusu a do všeho se řítí střemhlav hlavou a především středem naplno . Jsou to bytůstky naprosto otevřené a tak vše začínají s pevným odhodláním a přesvědčením o naprostém vítězství svých počinů, rovněž názorů ale zejména své pravdy. A tady kolikrát právě tohle je největší kámen úrazu. Pro okolí a ty druhé ovšem. Jedničky se vyznačují velkou schopností prosadit především sebe a to jakýmkoliv způsobem. Na způsob a prostředky vesměs tolik nehledí, zajímá je především pouze cíl. Čistá jednička zvýrazňuje vůli a taky je příčinou menší schopnosti adaptability na partnera nebo kolektiv. Jsou málo přizpůsobivý a vybavení na soužití v kompromisech . Není to tím, že jsou málo společenský. Opak je pravdou. Chtějí ovšem být Duší společnosti a taky Hvězdou jasné zářící, všude kde přijdou. Skutečnou jedničkou. Druhé housle nemíní hrát. Je poté těžké pro druhého si zvyknout na jejich zvýšený egocentrizmus a sebestřednost. Jejich výhodou je, že dokáží pevně směřovat k cíly a uchopit jakoukoliv šanci za pačesy a dokonale vyždímat všechny dostupné možnosti, kterou nabízí, aby uspěli. Jsou vesměs velmi tvrdohlavý a neústupní. Zejména tehdy, když jde o jejich osobní ambice, cíle nebo kariéru či osobní prestiž. Jsou velmi soutěživými a rádi se účastní soubojů mentálních, verbálních ale i sportovních. Pro svou povahu jsou rozenými vůdci. Není divu, že mezi nimi najdeme mnoho skvělých manažerů, lidí pracujících na vedoucích postech, podnikatelů, rovněž i úspěšných vynálezců, vynikajících sportovců ale taky např. i automobilových závodníků. Milují riziko a soupeření i v partnerství. Životní partner to s ním vesměs nemá lehké, musí jedničce přenechat notnou dávku osobní svobody a zvyknout si, že kdo tady bude ustupovat bude právě pouze on sám. Hodí se k němu adaptabilnější a pasivnější dvojky, které v této kombinaci silného jangového prvku jedničky představují přirozený protipól svým jinem, který tady dokonale harmonizuje .Jedničce se astrologicky přiřazuje energie Slunce a Marse. Ohnivé typy a vzdušné typy jedniček zrozenců ze Zvěrokruhu jsou více otevřenější názorově změně než zemské a vodní sluneční zrození. Nejmíň adaptabilní na změnu je Štír a Kozorožec, neb tady se snoubí houževnatost s osobní zarputilostí a tak i menší schopnosti změnit jednou provždy zavedené mentální i emoční programy. Jejich zálibou je provozování aktivního sportu do pozdního staří.Udržují si tak perfektní kondici a nutný oheň svého jikrného individualizmu.


2.

Lidé dvojky se vyznačují silnou schopností vycítit potřeby druhého a taky notnou dávkou přirozené loajality ke kolektivu. Málokdy sebe dávají do popředí. Své zájmy prosazují výrazně taktněji než jedničky a jsou schopni naslouchat s naprostou samozřejmostí i opačnému názoru jiných. Nebrání se kompromisům, naopak kompromisy iniciativně vytvářejí. Milují svůj klid, harmonii a tak jsou ochotni snést a respektovat i nutné ústupky ze svých názorů, než by tento klid a mír v Duši ztratili. Jsou to zrozenci pod silnou vibrací Luny, která jim propůjčuje silný jinový prvek osobního altruitizmu a skvělé práce s podvědomím. Jejich výhodou je, že svou přirozenou pasivitou neprovokují ostatní. Nevýhodou je naopak, že se občas stávají laxními a tím
přicházejí i o velmi dobré šance uspět. Mají silně vyvinutou schopnost naladit se okamžitě na potřeby partnera a jejich soucit, projevená účast se strádáním a povzbudivé slova jsou doslova balzámem pro ty, kteří právě potřebují slyšet slova útěchy nebo povzbuzení. Mají rovněž velmi silný cit pro intuici a jsou vesměs hodně senzitivní. Svůj radar dokáži naplno zapnout, když cítí, že by mohl být jejich partner ohrožen nebo jeho či jejich osobní zájmy. To je dokáže uchránit tvrdých konfrontačních střetů, které je vesměs děsí a ve kterých si naopak libují přirozeně jedničky. Neradi se ocitají v přímých konfrontačních střetech, kterým se mistrně vyhýbají a někdy tak můžou sklouznout k alibizmu nebo dvoutvářnosti. Akční situace přirozeně
přenechávají číslům které jsou na otevřenou konfrontaci lépe psychicky vybaveni. Proto se taky nejvíce cítí v pohodě s jedničkami, které přirozeně respektují, je pro ně pohodlné se nechat nimi vést a svým přirozeným klidem vyvažují jejich jiskření a napětí. Je to dokonalá rovnováha symboliky jinového tedy ženského a jangového tedy mužského prvku. Snoubí se tady Slunce v jedničce a Luna ve dvojce v těchto přirozených vztazích. Kapitolou samou pro sebe je ovšem dvojka vypočítaná přes mezisoučet 11a to z 29,38 a 47. Tady se traduje že jde o karmické napojení na čtverku a osmičku. V soužití a naučení se větší tvrdosti a razantnosti, kterými tyto čísla oplývají. Pro takovou dvojku to ale není vůbec snadné. Je obyčejně dlouho obětním beránkem 4 a 8 a spíš jejich sluhou než pánem svého života. Proto taková
dvojka 8 a 4 ke svému rozvoji a zrání potřebuje, ale 4 a 8 ne. Je tak často těmi čísly bezostyšně využívána a vykořisťována zejména emočně. Je to ovšem cílený a předem v Akaši dohodnutý scénář pro tento život. Má se právě takovým působením naučit rovněž pořádně vystrčit své lokty do okolí, nenechat si tak všechno líbit a zejména nenechat se převálcovat druhými. Dvojky jsou ale pro svou láskyplnou empatii, výraznou pasivitu, přes přirozený Dar intuice a nekončící schopnost naslouchat problémům a strádáním jiných skvělými poradci, psychology, terapeuty, vykonávají povolání kněze, fungují obětavě coby řádové sestry, pracují ve zdravotnictví a rovněž je mezi nimi také velké procento umělců. Mnohé dvojky mají silný cit pro rytmus, tvary, barvy a vše krásné. Není divu, že lidem v jejich blízkosti je s nimi dobře a uklidňující tok energii dvojek tak vědomě vyhledávají. Dvojce se astrologicky přiřazuje energie Luny a Neptuna.


3.


Bystré, neklidné, velmi originální a velmi učenlivé merkurické trojky jsou požehnáním pro každý kolektiv, zejména pro každou diskusi v kolektivu. Vždy dokáží naprosto přirozeně, originálním pojetím a tak samozřejmě skvěle najít řešení i v totálně zapeklitých situacích, se kterými se mentální a analytické typy nedokáži propracovat a tak i posléze vypořádat. Mají dar abstraktně- mentálního myšlení v přirozené rovnováze a jejich fantazie je vskutku příslovečná. Jejich schopnost abstraktní improvizace je neskutečná a tak můžou ostatní dohnat k názorů, že jsou naprosto dětinští, nepraktičtí, mimo soudnost a nestojí vůbec nohami na zemi. Fantazie je totálním hnacím motorem pro tyto zajímavé bytůstky, s kterými se vskutku nudí jen málokdo.
Občas jsou sice notně upovídané a sledovat vzlet jejich myšlenek je někdy skutečně vyčerpávající a náročné, zejména pro striktně mentální typy čtverek, ale i více racionálněji nastavených osmiček, jedniček a devítek. Ovšem pokud si zamilujete jejich netradiční pohled na věc z jiného soudku, budete mít v životě toho nejoriginálnějšího společníka a veskrze zábavného partnera i do deště a nepohody. Pokud to ovšem tyto fantazii obdařené bytůstky přeženou, můžou občas skončit coby beznadějí snílci, kteří mají spoustu krásných nápadů ale skutek posléze utekl. Jich slabinou je pevná vůle a schopnost dokončit započaté. Mají tak rozděláno doslova tisíc věcí, ale v chaosu, ve kterém se občas žijí, nejsou s to pořádně dokončit ani jednu.
Proto občas trpí podrážděností a větší nervozitou. Učí se velmi rychle a mají širokou škálu zájmů a tvořivých koníčků. Jsou předurčeni být skvělými pedagogy, trenéry, jazykovědci, mluvčí podniků, pracují ve vědě, výzkumu, v personalistice, mnozí se živí jako citlivý maséři nebo rehabilitační pracovníci. Svým naturelem a dispozicemi jsou předurčeni ke spisovatelské nebo žurnalistické dráze. Jako rodiče své děti velmi inspirují a snaží se jejich dráhu nasměrovat cíleně k dosažení co nejvyššího vzdělání. Jako životní partneři často své aktivity přeženou a tak se jejich neschopnost ustát věci v přirozené mentálně abstraktní rovnováze stávají zdrojem nepochopení zejména do osmiček a čtverek. Jejich rtuťovitý naturel vychází nejlépe
s pětkami, sedmičkami a taky jedničkami. Zklidňující vliv na ně má devítka, která je přirozeným energetickým protipólem trojky. Trojce se astrologicky přiřazuje Merkur a Uran.
4.

Silně statická, materialistická, ctižádostivá a zodpovědná čtverka stojí svými názory pevně nohami na zemi. Je jako malý vytrvalý buldozer jede si za svými cíly a který si důsledně, svým vlastním neúnavným a naprosto stabilním tempem razí cestu k úspěchu. A úspěchu rovněž dosáhne. Tohle má v sobě naprogramováno jako informační matrici, ze které vysadit ji je naprosto nemožné. Čili změnit ji, přesvědčit o tom, že by právě tyto jistoty měla opustit je doslova nadlidský problém. Žije ve svém interním světě povinností, různých příkazů či zákazů, řádu a hlavně pevných kořenech, které nemíní do konce svého života opustit. Není divu, že rodina, děti, manžel jsou pro ni prioritou a přímo oltářní svátostí. Její obrovský cit pro povinnost a rovněž stejným dílem i pro materiální a finanční zabezpečení je příslovečný. Nic ji nedokáže více vyděsit než možnost strádání, nedostatku, nebo dluhy. Je to snad jediné číslo, které je přímo naprogramováno na pevné soužití a slovo rozvod je pro ní skutečně Sodomou Gomorou. Pokud jí partner dostrká nakonec do rozvodové síně, ještě i tam se snaží o nemožné a to o zachránění manželství kde tvrdošíjně apeluje na odpovědnost k dětem, rodině či majetku.
Je nutno spravedlivě napsat, že v mnoha případech se jí to i podaří. Její vlastností je jak velká umíněnost tak i vytrvalost. Čtverky obyčejně doma drží kasu a spolehnout se na jejich schopnost ušetřit peníze, nebo vyjít i s málem v čase nouze je naprosto adekvátní. Pokud to přeženou a svůj život zasvětí
pouze práci a matériu, může se jejich přirozený cit šetřílka změnit na nepříjemnou lakotu. Aktivně se podílejí na zabezpečení na stáří a rovněž své peníze investují do nemovitosti, pozemků nebo něčeho, co můžou chytit do ruky. K penězům uložených v cenných papírech nemají důvěru.
K tomuto číslu se rovněž váže silná vazba karmy v podobě protipólu ležatého Vesmíru což je symbol nekonečna v tomto pojení teda nekonečných možností vyrovnat své dluhy i pasiva z Dejavú. Je to v rámci principu soužití s osmičkou, kterou podvědomě vyhledávají majíc tak v Duši na zřeteli, že právě tenhle vztah ke svému životu potřebují nejvíce. Dokáži s nimi mistrně rozehrát scénář všech možných vazeb rodové karmy, přes své protějšky, děti,
známé, spolupracovníky, kdy se tady otevírají znovu ale stará známá spojení z Akaši, kterým se prostě nemůžou vyhnout. Jsou k tomu naprogramovány. Snaží se tak podržet a podpořit a vhodně i omezit expanzi osmičky a naopak sílu a odvahu osmičky nutně sami potřebuji, aby byly schopny opustit své hradby čtverce a nadýchat se doslova čerstvého vzduchu nových možností. Tudíž tandem čtverky a osmičky je tandem osudových setkání.

 


5.

Lidé narození pod ozářením pentagramu – pěticípé Hvězdy Venuše -mají sinou potřebu projevit své touhy city a podělit se s nimi s okolím. Afrodité, která propůjčuje kouzlo chrismatu pětkám je obdařena velkým magnetizmem slova vyřčeného i symbolického. Je tady tak emočně rozpohybován princip Venuše a princip Luny s tvůrčím abstraktním Merkurem Prométheem. Není divu, že tyto bytůstky se velmi rádi projevují tvořivě a to právě přes vyjádření komunikace v emocích. Nejvíc přirozeně se tady pohybují vzdušné typy Zvěrokruhu a rovněž ohnivé právě tou otevřenou komunikací, která je pro ostatní přirozeně čitelná a dál inspirativní. Naopak zejména vodní typy pětek přirozeně používají komunikací neverbální, to je gestem, pohlazením
pohledem , malováním fotografováním a vším emočně tvůrčím v nepřímém oslovení. Takže zejména talent a umění se projeví právě takovou přirozenou projekcí. Je to jejich naprosto přirozená interní potřeba jako touha napít se čerstvé vody z křišťálově čisté studánky. Jejich emocionální rovnováha je přirozeně nastavěna do prožívání všeho naplno doslova až na dřeň. Není tak žádnou zvláštností, že se živí přímo povolání kde se buď verbální a mentální intelekt může prosadit přímo a hlavně přirozeně, což jsou lidé živící se svým hlasem, to je učitelé, prodavači, pracovníci různých výzkumných agentur mapujících názory obyvatelstva, rovněž umělci a to i ti kteří nějakým způsobem jsou nadání přímo vyjádřit emoce, jako je balet, pantomima,
verbálně pak přímo což jsou pracovníci v rozhlase či komentátoři, nebo lidé dabující nějaký film atd.Síla pentagramu je umět emočně vše ošetřit tak, že se vždy dává do všeho svůj subjektivní otisk daného okamihu prožívání a tím je člověk vlastně schopen čitelně sdělit ostatním, jak to má zpracováno, jak to vidí, jak je schopen něco sám zpracovat a podat dál ostatním Čili je to v zásadě komunikace v emocích. Lidé pětky jsou živí, potřebují zrcadlovou konfrontaci na své názory a prožívání. Jsou velmi družní a vesměs společenští zejména a to i v zemských stabilních slunečních znamení pokud mají silnou potřebu se projevit nebo veřejně zaujmout adekvátní stanovisko.
Protože si pořád potřebují něco vyjasňovat a jsou tudíž někdy i velmi
neklidní, hodí se k nim čísla spíš stabilizující jako je šestka, čtverka, dvojka a devítka. Tady vytvářejí vesměs silné a stabilní vztahy. Rádi si vyměňují názory a profesně spolupracují s bystrými a abstraktními trojkami a živými a pohyblivými sedmičkami. Do konfliktu se dostávají více egoistickými jedničkami a omezující neústupností neprůstřelných osmiček. Jako rodiče svým dětem pozorně naslouchají a jsou schopni jím být dobrými rádci ve všech oblastech života. Jsou spíš kamarádi, než přísni vychovatelé.
6.

Číslo soucitu, vstřícnosti a pochopení, které přirozeně vyjadřuje touhu po klidu, rovnováze, harmonii a především lásce. Vyjadřuje hexagram, dva trojúhelníky na sobě, což je znak vyvážení rozumu a abstrakce. Je to princip vnitřní moudrosti Krále Šalamouna a zásad harmonie principu Davidovy Hvězdy. Celý život je tak sprovází touha po dokonalosti v klidu mysli a emocí a hledání tohoto principu jako hledání zlatého vejce v kupce sena. Ne vždy se jim to podaří do třicítky, což je první návrat Saturna , velkého Komenského v horoskopech každého z nás, často k onomu požehnání dozrají až při druhém návratu Saturna což je kolem šedesátin. Do té doby zvládnou ovšem značnou emotivní turbulenci, která rozkmit těchto zkušeností přirozeně provází. Lidé
obdařeni tímto číslem mají velkou potřebu k někomu patřit, na někoho se citově poutat t a taky vyžadují aby je někdo měl velmi rád. Rodina, vztahy, přízeň okolí a vše co je spojeno se sociální inteligencí je právě jejich přirozená parketa. Tak jako emocionální tvorčí pětka, i šestka má přirozeně nastavěn zájem o své okolí a snaží se někam patřit a pro někoho mít srdce a mysl otevřenou dokořán. Není tak divu, že je najdeme s jejich přirozeně nastavěnou empatií v zaměstnáních, kde se nejvíce vyžaduje a to v obastech
sociální péče, školství, zdravotnictví, poradenské činnosti, charitách či zařízeních pro zatoulaná zvířata, nebo arboretrech a botanických zahradách. Jejich smysl pro rovnováhu je nastaven Venušanky a tak inklinují rovněž
k mentální spravedlnosti poté v povolání soudců a advokátů. Rodina a zázemí je pro ně velmi důležitá, neboť právě tady se dokáží plně realizovat . Taktéž vlastní potomci, kterým jsou zpravidla velmi dobrými rodiči. Protože mají velkou touhu po rovnováze a někdy se svou pověstným vyvažování mají problém ustát sebeúctu a náladovost, potřebuji často se opřít o pochopení partnera a pocit že jsou s ním na stejné vlnové frekvenci prožívání. Dobře si rozumí s charismatickou dvojkou,klidnou a rozumářkou devítkou neb tyto je
dokážou velmi dobře stabilizovat. Poněkud hůře snášení agresivitu osmičky nebo jedničky a už vůbec ne nervozitu trojky nebo uspěchanost sedmičky. S pětkou tvoří neutrální vztah, čtverka je poněkud více omezuje snaží se je
subjektivně ovládnout. Pokud nejsou ve svém vztahu spokojeni nebo jej nemají, můžou rychle sklouznout k negativním závislostem, v lepších případech k projevům workoholika nebo neustálého sebeobviňování, což pro okolí zvládnou pak není pak snadné. Je nutno naučit se tedy vědomě mávnout nad zbytečnými vysilujícími frustracemi jak mentálního tak emočního rázu včas rukou, netrápit se a nezveličovat problémy a hlavně nimi nezahlcovat své okolí. Specialisté na tyto stavy bolestí Duše jsou vodní Ráčci a rovněž vzdušné Váhy, které mají problém neustálého pocitu viny, že by tak větší laxností mohli zranit Duši druhého. Proto určitá laxnost v nadhledu je pro šestky doslova životní nutností v rámci uchování si přirozeně pevného zdraví a to jak duševního tak fyzického. Učí se to celý život a je to jedno ze stěžejních mantinelů omezení a tak naservírovaného úkolu, který musí úspěšně v partnerství vyřešit.

 


7.

Pokud se vám dostala do vínku z osudu sedmička, budete doslova rozběhaný po celý život a to mentálně ale zejména fyzicky. Tarotová karta který znázorňuje vůz- je jakoby symbolem touhy těchto bytůstek naučit se vše doslova na pochodu, rovněž rychle všeho docílit, zpracovat a hned se posunout zase dál za novým poznáváním čehokoliv. Jejich chuť poznávat vše nové uranovsky netradiční je vede i k častějšímu cestování do cizích krajin a značné touze po osobní nezávislosti a tak neomezeném prožívání všeho naplno a zejména s rychlým spádem změn. Usadit se proto pro ně je poměrně náročné a velmi zodpovědné vyústění pak dlouho zpracovávané a zejména odkládané nutnosti dát svému životu pevný řád a i jiný smysl než nekonečné toulání se a hledání zázraků života. Rovněž z filozofického pohledu.
Mají notně citlivý radar na vše nové a důležité k rozvoji své osobnosti a taky pořádně funkční antény vyladěné pro vhodný okamžik začít něco nového. Jsou přirozenými nadšenci a zapálenými průkopníky všeho new age. Je v nich. Duše objevitelů nových světadílů z dávných dob odvážných Kolumbů a zároveň Armstrongů v podobě letů do Vesmírů z dob nynějších. Rádi se proto zajímají o vše elektrizující, průkopnické, novátorské. Mezi nimi najdeme tak povolání letců, automobilových závodníků, řidičů z povolání, cestovatelů ale taky vrcholových sportovců. Číslo sedm se snoubí i s radostí z pohybu tedy i radostí ze sportu. Nadání na pohyb je tady neskutečné. Pokud k nějakému číslu můžeme přiřadit zručnost, tak u tohoto čísla je to archetyp pravidla zlatého vejce. Jsou neuvěřitelně rovněž manuálně zruční a mají velký cit v rukou. Vše jim doslova kvete pod rukama- jako ty kytičky. Proto milují přírodu, starají se o zahrádku, nebo jsou z nich hajní tělem i Duší. Jejich originální nápady jsou ale často nepochopeny druhými a tak občas cítí izolaci z kolektivu a následné osamění uprostřed davu, trpí následně často depresemi a smutkem, které ničím nedokáží vykompenzovat a spálit lépe než nějakou manuální prací. Jsou tady velmi šikovní a tak z jejich řad je i jevíc výjimečně zručným řemeslníku čehokoliv. Rádi se druží s bystrými trojkami a vyměňují názory s pětkami. Nesnášení omezující vliv čtverek a osmiček. Starostlivé dvojky a šestky je přirozeně znervózňují a neví si s jejich hloubkou
nekončícího zájmu o svou bytůstku rady. Preferují volnost a tady je naopak pořádná svázanost. Jedničkám se obyčejně diplomaticky dokáží vyhnout a flegmatické devítky vnímají neutrálně. Jako rodičové jsou jedni z nejskvělejších a své ratolesti vedou už od dětských střevíčků k přirozené samostatnosti. Nerady se někomu podřizují, tak se k ním hodí spíš svobodnější povolání.


 


8.

Důležité karmické vazby mezi čísly se odehrávají v kombinaci čtyřky osmičky a dvojky ze součtu 29,38, a 47. A právě o číslu osm se v Akaši traduje, což je paměť Vesmíru, že je nejsilnějším cejchem osudu Duše a nemožnosti volby si něco vybrat jinak. Tahle Duše se musí silou a umem svého Ducha, naučit umět přijmout a rozvíjet vše co jí Saturn bude servírovat vždy hustě a výživně. Jako žádnému číslu jinému a to v přesně stanoveném pevném Saturnském řádu a pravidlech. Síla osmičky je neskutečná a je spojována se sílou Štíra a Saturna a Plutona. Je to vyjádření Vesmíru- čili ležaté osmičky nekončícího toku možností, jak v tomhle životě něco přetransformovat znovu, po kolikáté už, jako šanci Osudu a tak nutnosti už
konečně uspět právě tím, že se k tomu postaví zodpovědně čelem. Číslo osm je tady číslo řádu, zodpovědnosti a osudovosti. Vnímá tudíž podvědomě tohle nutné omezení někdy jako tíživé břemeno, které ví ale rovněž dobře, že musí vždy unést a jenom tak uspět. Je proto přirozeně ctižádostivá, silná
tvrdohlavá, rázná, bystrá nekompromisní a zásadová, někdy velmi žárlivá a hlavně málokdy neodpouštějící. Mívá silný cit pro spravedlivost a taky nastavěnou rovnováhu v rámci férovosti. Není jednoduché vyjít s osmičkou, pokud si něco umanula a razí to akčně a tvrdě středem dál. Je to rozený bojovník za právo na život pro všechny bytosti na této planetě. Akaša ji dala do vínku spoluhráče v podobě čtverky, která je tady jinovou půli symbolu
ležatého Vesmíru a pomáhá a také chrání dokonale osmičku. Přirozeným omezením a stabilizaci její expanze do nutného zastavení se a dokončení všeho co s nadšením začala. Člověk obdařený osmičkou by si měl celý život dávat pozor, aby se z něj nestal v konečné fázi fanatik. Musí se umět naučit odpouštět a sklonit v pokoře před názorem jiného nebo umět unést tvrdé odmítnutí a nechovat se poté jako predátor. Není to lehký úkol. Neboť při síle a hrdosti osmičky je to jakoby se ona Duše musela sama zničit, aby poté pak coby bájný pták Fénix mohla zase vzlétnou z popela. Mezi osmičkami najdeme nejvíc právníků, přirozených autorit v kolektivech, vojáků z povolání, kriminalistů, detektivů, manažerů, silných vůdčích osobností se
zářných charismatem skoro ve všech povoláních. Ovšem jenom pod reflektorem přímého nasvícení co největší popularity a úspěchu. Mají neskutečnou výdrž a umí si jít tvrdě za svými cíly. Přesně v režii Saturna, který je osudovostí daného vede k oněm metám. Vtahy mezi čtverkou, osmičkou zejména rovněž mezi dvojkou a osmičkou v rovině Saturna jsou vztahy z Dejavú a tak tato trojkombinace bytůstky dostává tady od pána Času Saturna znovu šanci si vypořádat to, co kdysi nemohla, nestihla nebo odmítla. Ovšem -po kolikáté už !....


 


9.

Příjemně statická devítka je vždy, více-méně, pro kolektiv požehnáním, neb nic nemůže vlastně zrušit stabilizující a zklidňující kruhy, kterými je přirozeně vybavena z Vesmíru. Občas proto může působit na dynamičtější čísla laxně, netečně až monotónně. Má v sobě přirozeně nastavený zklidňující energii pro druhé a tak není divu, že vlastně vychází v kolektivu v zásadě s každým. Lidé devítky ovšem často proto fungují coby hluché vrby a tak můžou poté nevědomě a naprosto zbytečně nosit na svých zádech jako velmi těžký a zodpovědný batoh tajemství všech čísel, která takhle ukotvují do mentálně duševní stability. O čísle devět se říká že je to číslo pevného řádu rozumu. Mentální Merkur Panny které ono číslo nejlépe vystihuje,se může
právě silně nejvíce projevit rozumným nadhledem nedramatizovat silně emocemi prošpikované chvíle které dokáži rozpohybovat zejména citlivé pětky, bystré trojky anebo zbrklé sedmičky. Taky střet nárazu čtverky, osmičky a dvojky ve vzájemné konfrontaci dokáži jako smírčí soudci ustát a rovněž nabídnout následně zejména dvojce stabilizující odpočinek. Milují nějak protekčně dvojky neb mají k nim jakoby ochranitelský postoj matky k slabšímu dítěti. Snivé soucitné charitativně nastavěné dvojky kulminující v silné expozicí jinové Luny hledají přirozený pokoj v přístavu devítky. Jako by devítka vyjadřovala náhradou to staré dobré jangové Slunce rodu a dovolila
jim znovu načerpat sílu a odhodlání úspěšně čelit dalšímu tlaku zejména
přirozeného partnera dvojky a to egocentrické jedničky, která je může válcovat po celý život a to naprosto důsledně. Devítka ovšem pokud si nedá pozor může rychle sklouznout do pasti absolutní netečnosti a tak doslova se proměnit velmi pozvolna na člověka, který už jaksi kolem sebe nic nevnímá, protože žije už někde naprosto jinde....mimo materiální svět. Tenhle nepochopitelný protipól má v sobě nastavěn a je jako otevřená výzva Vesmíru, neb má už sílu moudrosti všech čísel v sobě. Je jejich završením. Devítka si rovněž musí dát velký pozor na lenost a to zejména fyzickou. Vědomě by měla proto se donutit pěstovat nějaký pohyb, aby tady docílila opět zážehu přirozeného živého ohně a probudila se vědomě k činorodosti.
Jako rodičové jsou mírumilovní a svým dětem poskytují jak emoční tak materiální stabilitu. Jako partneři se můžou projevovat poněkud nemastně-neslavně a působit občas až coby chameleoni. Nemají rádi otevřené konfrontace, takže sklon k většímu alibismu až možného pokrytectví může být značný. V práci občas působí jako šedé myšky a neb mají rádi svůj
statický klid. Nehodí se proto většinou do podnikání a spíš vyhledávají povolání, ke nebudou moc změnami zatěžováni. Jako terapeuti v psychiatrických léčebnách jsou k nezaplacení, protože doslova jejich klid až netečnost, působí jako hojivě zklidňující balzám. Je mezi nimi také velké množství skvělých matematiků, vynálezců nebo lidí pracujících ve výzkumu. Zajímavostí je, že rádi a dobře hrají šachy.


Specifika UNIVERSA - 9...neb je zahrnuta ve všech datech žijící populace, ovlivňující tak přirozeně nás všechny a tak i VŠECHNY – čísla. Devítka nejvíce charakterizuje a podtrhuje naši generaci – v návaznosti na jedničku z tisíciletí v kombinaci dalších čísel.
Celá generace pod číslem uplynulého staletí devět byla více rozumářsky naprogramovaná na egocentrizmus jedničky z tisíciletí. A to na plnění především vlastních potřeb na úkor druhých, nebo společnosti. Devítka tak představovala pro uplynulé staletí symbol nutného nadhledu a zklidnění vášní a ovládnutí situace rozumem. Ne vždy ovšem jí to v dějinách tohoto století povedlo.


*
 

 VÍCEČETNÉ čísla dne * Charakteristika obecně
-----------------------------------------------------------------10

Číslo deset je obdařeno umocněnou silou jedničky. Úspěch je podmíněn ovšem moudrostí nuly, která větší agresivitu usměrňuje a dodává tak duchovní rozměr. Představuje sílu mysli i Ducha přes velkou osobní tvořivost.


11

Je číslo disproporcí a taky někdy nerozhodnosti. Je více zbrklejší u ohnivých typů u zemských nebo vodních naopak více laxnější a nerozhodnější. Potřebuje mít pocit bezpečí a loajality od protějšků z nejbližšího okolí.

12

Je číslo tvořivé mysli i Ducha, ovšem někdy značně i důvěřivé a tak neopatrné v reálných úsudcích. Je společenské a rádo si vyměňuje názory s ostatními. Má neustálou tendenci začínat něco nového, dokončení ovšem vázne.


13

Je to číslo disproporcí v rámci můžu a chci. Vyjadřuje obrození a změnu, kterou dosáhneme pouze tím, že opustíme staré scénáře a dokážeme se na záležitosti podívat absolutně novým pohledem, který je tady nutností.


14
 
Trpělivost, kterou se vyznačuje tohle číslo je získaná až po dlouhých bojích vesměs sám se sebou. Je to číslo omezení a nutnosti zdolat životně důležité překážky vesměs v materiální rovině osobního zabezpečení.15

Číslo vyjadřující všechny možnosti úspěšného prosazení v čistě férové komunikaci. Musí se naučit své cíle nezískávat alibistickou lehkostí. Je to vibrace skvělého manipulátora a někdy i řečníka oslňujícího davy.
16

Sedmička jako fenomén naprosto báječné improvizace v mentální i abstraktní rovině je tady dosažena až v pozdějším věku, kdy se naučí stavět vše pouze na reálných základech a budovat tak bezpečné a reálné cíle.


17
 
Je číslem štěstěny. Síla propůjčena tomu zrozenci je od Venušiny osmicípé Hvězdy- mágů. Přitahuje šťastné události a vesměs i nakonec se šťastným koncem, který si dokáže nakonec vydobýt a úspěšně prosadit.


18

Silně emotivní povaha, která se tady kloubí až se značnou přecitlivělostí, se musí umět zvládnout na základě striktně mentálního nadhledu. Jinak trpí ve zvýšené míře depresemi, které jdou zvládnout materializací naděje.


19

Je číslem štěstěny a ochrany Bohů i Slunce. Je tady vesměs pevné zdraví a hodně radostného optimizmu. Rovněž oblíbenost kolektivu je značná. Je to rozený vůdce, ale taky rozený svůdce. Pozor na úrazy.


20

Je číslem vizionářů a jasnovidců. Je obdařena skvělou intuicí jako Božím Darem, z které se ovšem může stát Dar Danajský, pokud zapomene na svou vlastní harmonizaci Duše i mysli a bude přepínat své psychické síly.


21

Pohyblivé a učenlivé číslo nadané organizačním duchem a rovněž velkou mentální i abstraktní pružností. Učí se pořád něco až do pozdního stáří a je vhodné do dlouhodobých vztahů jak v manželství tak v podnikání.22

Silně materiální povaha tohoto čísla dává skvělou dispozici k zůstání za všech okolností nohami na zemi. Rovněž schopnost zajistit se blahobytem na stáří. Nevýhodou je menší abstraktní pružnost, stereotyp a nuda.


23

Je nadáno veselou myslí, tvořivostí a schopností vidět krásu ve všech detailech. Je velmi zručné a tak propůjčuje zejména psychickou a mentální mladost Ducha do pozdního stáří. Rádo je Duší kolektivu a pomáhá potřebným.


24

Skvělá komunikace a zároveň schopnost pořád přijímat nové podněty je stěžejní výbavou tohoto harmonického čísla přízně Hvězd. Dává smysl pro intenzivní prožitky lásky a rovněž je schopno lásku tvořit a štědře rozdávat.


25

Číslo rozumu a ocelové mysli, uniforem a vůdců. Je důležité umět udržet rovnováhu v kladení rovnítka smyslu pro povinnost jak na druhé tak na sebe. Jinak je reálná osamělost uprostřed davu a nepochopení okolím.


26

Osudová setkání a rovněž změny jsou tady hojně nakumulovány. Silná vůle je tady darem. Je jako kočka a jejich devět životů. Dokáže se vyhrabat i z těch nejnemožnějších situací nejen úspěšně, ale rovněž skvěle zoceleno.


27


Talentované číslo na práci striktně individuálního charakteru. Volí občas vědomě cestu osamělého běžce života. Je nutno zvládnout schopnost otevírat se druhým přirozeně a přijímat ostatní bez frustrujícího pocitu omezení.


28


Silná osobnost s velkou ctižádosti. Konečný úspěch je možný zvládnutím osudových zvratů. Nakonec po zdolání někdy velmi těžkých překážek v životě si teprve uvědomí pravý obsah lidského štěstí. Vítězství Ducha nad hmotou.


29

Neklidné a velmi adaptabilní číslo dává nekonečnou mocninu možností, kde přetransformovat svůj přirozený talent pomáhat. Jedině v těsné spolupráci dosáhne adekvátního rozvoje a partnerství jej poté učiní šťastným.30

Nadání je zde jako zlaté vejce v kupce sena. Talent se musí ovšem umět včas rozpoznat a rozvíjet. Jinak zůstává pouze ladem a člověk pak je odsouzen k nekonečnému hledání onoho pokladu. Svěží mysl do pozdního stáří.


31


Osamělost silného Ducha je tady často naprostou přirozeností. Introvence je stavebním kamenem k hlubokému rozvinutí něčeho originálně smysluplného. Následuje poté tvořivé dosažení skvělých a jedinečných výsledků.


*

PŘIŘAZENÍ  jednotlivých čísel od 1až 9 k archetypům planet

znamení ze Zvěrokruhu.
==========================================


1 - Mars/ Slunce

2 - Luna/ Neptun

3 -
Neptun/Merkur

4 -
Merkur/Saturn

5 -
Venuše/Luna/Merkur

6 -
Jupiter /Luna/Pluton

7 -
Uran/Luna

8 -
Saturn/Pluto

9 -
Slunce/Merkur/Jupiter 
* * *VÝPOČTY z datumu a zápis do

* NUMEROSKOPU *  ( mřížky)
======================================


Součet celého data narození do jednociferného čísla dává velmi důležitou informaci o tzv. životním čísle, které je prioritním pro archetyp majitele datumu. Je důležitostí informace rovno slunečnímu znamení z astrologie.
Vyjadřuje v numerickém zápise archetyp jedince, který se poté rozšifrovává v numerické mřížce v kombinaci čísel synchronně se vzniklými plnými nebo prázdnými rovinami.
Životní číslo je tudíž základním stavebním kamenem , který dostaneme jako základní informaci z datumu jedince.
Dopočítává se tedy rovněž do mřížky jako základní stavební konstanta a vytváří tak důležité info o statusu i rozvoji jedince v dané oblasti, kterou umocňuje nebo doplňuje( duplicitní čísla, nebo chybějící čísla, nebo doplnění stávajících rovin).
Stejnou váhu má i informace o číslu dne jedince, která dolaďuje pak celkovou charakteristiku která je dostupná z rozšifrování celého data do životního čísla, do mřížky a do rovin.

Důležitá poznámka!

Mřížka není ponechána v hebrejské verzi, což je čtení zápisu jedničky z dola nahoru k dvojce a trojce( jak píši a čtou Židé)- což je taky zaužíváno v klasických numerologických školách.
Já zápis vedu a učím – přirozeněji- a to arabsky- tak jak v naší kultuře píšeme a čteme- což je zleva doprava- od jedničky do trojky...atd...( a ne zdola nahoru- jak učí Steinová –Bako-což je v naší kultuře NEpřirozené). Ale tohle je mé specifikum, nejsem – ortodoxní zastánce „ cizácké“ Steinové......
*

 


Detailní rozpis datumu
-------------------------


Zápis z datumu:
20.10.1952


číslo životní 2 ze zápisu 20
Jméno Libuše je rovněž 20
Den je rovněž 20


Poté pak vyhodnocení je dané symbolice 6- což je sčot:
20 ( den) + 20( karmický zápis životního čísla 2-nezjednodušeného) + 20( jméno)..
= 60...což je 6 *.
U tohoto datumu je zajímavé množství 0- které si NEJDE- nevšimnout...a to jak den. Tak měsíc, tak životní číslo( nezjednodušené), tak číslo jména, tak součet karmického čísla nositele pro tento život- 60.Pokud je více nul, je úkolem člověka naučit se dívat na všechny překážky i řešení daného ve větším nadhledu a vzít si z toho ponaučení zejména v dušení rovině. Je obohacením především Ducha- ne Matéria.( striktního mentálního Rácia)


*

NUMEROSKOP

=============

Příklad

Zápis v mřížce datumu 20.10.1952


11-222- 0
0 - 5 - 0
0 - 0 - 9


Číslo životní 20/2- by mněla být dopočtena a uvedena zvýrazněně( tučně) k doplnění ke dvojkám...čili tady pak onen zápis bude obohacen v mřížce o další dvojku.
Specifikem takových dvojek je hebrejská šestka..jinak známý Hexagram...soulad
 
Připočtením šestky – karmického čísla nositele k životnímu číslu docílíme Saturnskou 8.
Pokud připočteme do mřížky i číslo jména, bude tam o dvojku více, čiliv mřížce celkem 4 dvojky...což je ona – Saturnská osmička.
Pokud připočteme číslo jména 2 k životnímu číslu 2- získáme mentální Panenkovskou čtyřku.
Zápisem dodatečně v mřížce takto získaných info- docílíme:


*

11-2222-0
4-5-6
0-0-99


Je tu přirozená rovina odhodlání
Vznikla ale tady karmická rovina houževnatosti vytrvalosti- ( Plutonsko- Štírovská) 4-5-6...a tahle je vývojová...tahle se musí naučit- zpracovat a plně využít...je dána do vínku Stvořitelem.

 


 Příklad druhý

( jednoduchá- rychlá verze- primární)


 
Datum
15.9.1960


životní číslo se spočítá: 1+5+9+1+9+6+0= 31 / 4
je tedy součtem z 31 což je jednoduchá čtyřka.
Archetyp jedince mající tento zápis data narození je 4.


Jak se pracuje ze zápisem do mřížky:

Základní zápis z data:

11-0-0
0-5-6
0-0-99


Vytváří se tady rovina z čísel 1-5-99, která se nazývá rovina ODHODLÁNÍ

Vývojový( pracovní) zápis data + životního čísla:


11-0-0
4-5-6
0-0-99


Vytváří se tady další rovina doplněna životním číslem 4 což je tedy rovina 4-5-6.
Ta se nazývá rovinou HOUŽEVNATOSTI ( vytrvalosti) a je tady ale v doplněném zápisu ryze pracovní, jedinec se jí musí naučit používat a uvést přirozeně do svého života, aby mu byla přínosem a taky obohacením. Je to tedy „ vývojová“ rovina. Tu ovšem nemá přirozeně zpracovanou- zažitou, je pro něj dle Hvězd veskrze prioritní a teda vždy výzvou a směřuje vždy k cíly snažení – čili plnému životu a k naplnění dharmy.*


CHYBĚJÍCÍ * čísla v mřížce - NUMEROSKOPU
------------------------------------------------------------------

 

Pokud uvedena nejsou traduje se, že právě tyhle vlastnosti jednotlivých čísel má už jedinec ve své osobnosti zvládnuty a nejsou pro něj v životě na zpracování až tak důležité. Např. když nemá 4-čtverku, nebude tak tolik důrazu dávat na hmotné zabezpečení, protože ví, že největší dar jako Duše si zpět ke Světlu nebere majetek pozemský- ale pouze duchovní- čili to co se sám na Zemi v životě naučil. Je schopen tedy už přirozeně a v rovnováze nakládat s financemi svými i druhých. Obyčejně ale přitahuje do života partnery, kteří tuhle čtverku mají, neb úkoly v této oblasti pak nevědomě ale naprosto přirozeně přesouvají na ně, neb jsou to naopak ti ( co tu čtverku mají) , kteří se to mají teď za úkol naučit.

*

VÍCEČETNÉ * kombinace čísel v numeroskopu
--------------------------------------------------------------


11


Větší přecitlivělost a zranitelnost. Kolísavá sebeúcta a důvěra ve vlastní síly.111

Uzavřenost a strach z emočního zranění nebo posměchu či nepochopení z okolí.


1111 a více

Značný egocentrizmus, menší míra ochoty na jakékoliv primární kompromisy.


...


22

Zvýšená intuice až jasnozřivost, silný cit pro potřeby druhého, nervozita222

Nerozhodnost a snížená důvěra ve vlastní síly vše zvládnout, podceňování se


2222 a více

přehnaná závislost na druhých a sebemrskačské tendence, podivínství


...
  


33


menší praktičnost ale zato skvělá fantazie bez hranic, originalita, novátorství


333

velká míra nepraktičnosti až fanatického přístupu k dogmatům, kterým sám věří


3333 a více

naprostý snílek, který má problém vidět život reálně, život jako naprostá utopie


...


44


tvrdý dříč, nekompromisnost, soběstačnost. Naopak nátlak na druhé sám vytváří.


444

Tvrdost, lakota, někdy až bezcitnost. Sleduje pouze své osobní cíle.Manipulátor.


4444 a více

Neschopnost přijmout jiné než své názory, silný pud sebezáchovy, osamělost


...55


silný emoční náboj, potřeba neustálé verbální konfrontace, vynikající řečník555

emoční agresivita, výbušnost, při zvládnutí skvělá tvořivá kompenzace

 


5555 a více

poruchy ovládání se, žvanění, migrény, nespavost, poruchy osobnosti mentální


...
  

66

velká potřeba souznění s partnerem, silné sociální cítění, závislost na partnerovi


666

neschopnost dosáhnout kompromisu, závislosti všeobecně, rozporuplné chování


6666 a více


neklidné hledání nemožného, závislosti na osobních fikcích, povrchnost, laxnost


...


77

silná potřeba pohybu mentálního i fyzického, talent zručnosti, nadání na pohyb

777

charisma vyzařování, značný cit v rukou, léčivé schopnosti, kolísavá vitalita


7777 a více

neschopnost zůstat statický, rozervanost, nutnost najít si zklidnění mysli i Duše


...
  

88

 
značná osobní zodpovědnost, silná potřeba chránit druhé, spravedlnost


888

přehánění v osobní angažovanosti, síla vůle, omezování druhých, despotizmus


8888 a více

egocentrik neschopen odpuštění, konzervatizmus, bezcitnost, sklon k zatrpklosti


...


99


analytická mysl, racionalista, dobrá paměť, sobeckost, sklon k malichernostem


999

výjimečný analytik, sklon k tajnůstkářství, podceňování emocí, alibista


9999 a více

neschopnost sloučení rácia s abstrakcí, pouze mentální charakter, pokrytectví

*

ČÍSELNÉ ROVINY
=================


Ročníky s datumem narození do roku 1999 můžou mít v mřížce pouze tyto speciální informační roviny:

*
PLNÉ * číselné roviny, kterých je 8
------------------------------------------------


1 - 5 - 9- rovina Odhodlání ( činů, člověk je více průbojný a nebojí se něco nového začít)

2 - 5 - 8 rovina Nasazení čili vášně ( vše musí dělat naplno, s celým srdcem, i povolání jako tvůrčího koníčka)

1 - 3 - 7 rovina Pochopení (učí se empatii, skloubit rozum a cit do harmonie a poslechnout hlas srdce i rozumu ve vyvážených proporcích)

1 - 4 - 7 - rovina Dovednosti ( rovina manuálního ale i tvůrčího mentálního talentu)

1 - 2 - 3
rovina Prostorová-merkurická-čili myšlení ( dobrý postřeh a schopnost učit se až do pozdního stáří, talent k mentální i abstraktní improvizaci,

4 - 5 - 6 rovina Houževnatosti- čili vytrvalosti ( ctižádost a cílevědomost je hnacím motorem něco dokázat, schopnost zdolávat i těžké překážky)

7- 8 - 9 rovina Energie ( rovina velmi dobré vitality a schopnosti okamžité regenerace psychických i fyzických sil)

3 - 5 - 6 - rovina Empatie- čili sociální adaptability ( rovina schopnosti pracovat s lidmi, najít řešení v rámci diplomacie, vstřícnosti a nadhledu)

*

PRÁZDNÉ * číselné roviny, kterých je 7
---------------------------------------------------------


do roku 1999 jsou možné pouze 3
---------------------------------------------

4 - 5 - 6 - se jmenuje rovina Saturna( je vždy karmického rázu a kumuluje se tady více osudových dějů v rodě i v soukromí)
 2 - 5 - 8 se jmenuje rovina Sensibility( je ryze Rybí-čili abstraktně Neptunská a má Dar spirituálních pocitů až schopnosti prorockých snů.)

 7 - 5 - 3 se jmenuje rovina Vize( má dar jasnozření a skvělé intuice po celý život) /je vývojově ryze čistá- Dar Štírovsko- Plutonské energie z Vesmíru od Stvořitele‘ není jako úkol/

Další nejsou možné, protože ročníky se zápisem 1..9- mají vždy doplněno v mřížce číslo 1 a 9, což jiné roviny prázdné vylučuje.


 

Ročníky s datumem 2000 a výše – můžou mít 4 prázdné roviny
--------------------------------------------------------------------------------------


1 - 4 - 7 - rovina Postřehu ( učí se využívat mentální zdroje, abstraktní má v sobě už jako dar, a to do přirozené rovnováhy

7 - 8 - 9 - rovina Oddanosti věci( musí se naučit zdolávat v životě protivenství a různé překážky a nevzdávat vše jenom tak lehce, když je přesvědčen o skutečné pravdě)

3 - 6 - 9 - rovina Inspirace ( naučit se přijímat lidi takový jako jsou ve skutečnosti s jejich klady i zápory a nepřikrášlovat si situace)

 
1 - 5 - 9 - rovina Rozvoje ( rozvíjet optimizmus a schopnost poučit se z vlastních chyb a umět pak předat vlastní poznání dál)
Zajímavost ročníku 2000 a výše
-------------------------------------------

Je ovšem zajímavostí, že tyto ročníky už nemůžou mít prázdnou rovinu 2 - 5 - 8 - Sensibility, neb uvedením letopočtu s číslem 2... do zápisu v mřížce není už tato možná.
Čili mají šanci vytvořit některou z celkově dostupných 6-ti prázdných rovin.


 * * *
Upozornění!
==========


Tohle je autorizovaná práce a podléhá zákonům o ochraně autorských práv. Zákaz jakéhokoliv šíření těchto textů bez vědomí a souhlasu autora. Je dána autorem na tyto webové stránky * pouze pro studium široké veřejnosti * k duhu poznání... autor * Večernice Libuše Pernová